Miesto, kde sa vzdeláva “Inak”!

BILINGVÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Škola kde neexistujú triedy a vhodná pre predškolákov. Zdokonaľovanie silných stránok žiaka, rozvoj kritického myslenia a dôraz na vzdelávanie anglického jazyka.

Hlavné výhody & filozofia

Anglický jazyk už od 1.ročníka

Žiadne delenie do tried podľa veku

Dôraz na kreativitu a logické myslenie

Výučba zábavnou a hravou formou

Priateľská atmosféra, bez stresových momentov

Bez domácich úloh, keďže čas v škole stačí.

Rozvíjame kreativitu a tímového ducha.”

Revolučný systém vzdelávania

Každá hodina je odlišná a niečim výnimočná, čím zabezpečujeme aktívny prístup zo strany žiakov.

Vyvinuli sme vlastný hodnotiaci systém, vďaka ktorému nevyžadujeme domáce úlohy od mladých žiakov (ktoré z veľkej časti robia rodičia).

Angličtina je našou prioritou

Je vedecky dokázané, že deti si cudzie jazyky osvojujú jednoduchšie a rýchlejšie.

Pokiaľ teda zveríte vaše dieťa do rúk profesionálom, je vysoká šanca, že cudzí jazyk bude do pár rokov ovládať plynule.

Žiakov vedieme k samostatnosti

Každý žiak sa vzdeláva v oblasti, v ktorej najviac vyniká a získané vedomosti vymieňa navzájom medzi spolužiakmi prostredníctvom modelových situácii.

Vyhľadávajú si informácie, ktoré ich zaujímajú a následne ich spolu konzultujeme.

Hodnotiaci systém bez známok

Moderný systém vzdelávanie si vyžaduje aj moderný hodnotiaci systém.

Učitelia na základe interakcie so žiakmi hodnotia jednotlivé aktivity a každého štvrť roka im dávajú spätnú väzbu formou návrhov na zlepšenie.

Zábavné cvičenia

Učitelia rešpektujú názory žiakov a vyučovanie vedú formou nenásilných, kreativných cvičení, ktoré deti milujú.

Následne sa celá činnosť jednotlivých žiakov hodnotí a odosiela formou spätnej väzby rodičom.

Cenník 

*v cene nie je zahrnutá strava = 4.50,-€/deň

Prinášame moderný systém vzdelávania detí!

Základná škola v Žiline už od predškolákov, jazykové kurzy angličtiny a denné letné tábory pre deti a tínedžerov od 4 do 15 rokov.

Sledujte nás

Škola     Kurzy     Tábory     Prihláška     Kontakt

Vendelína Javorku 28
010 01,  Žilina,  Slovensko

+421 908 209 685

info@jumboschool.sk