Nová generácia vzdelávania našich detí už 4.rokom v prevádzke

Plánovaná prerábka webstránky jumboschool.sk od 3.Mája do 7.Mája

Aké služby poskytujeme?

  1. Predškolská príprava
  2. Bilingválna základná škola až po 4.ročník
  3. Anglické kurzy pre deti a tínedžerov od 4 do 15 rokov
  4. Denné letné tábory: Júl a August 2021

Výhody základnej školy 

  1. Žiadne separovanie detí do tried na základe veku.
  2. Rozvíjanie zručnosti riešenia problémov a komunikácie
  3. Gamifikácia procesu vzdelávania
  4. Nadštandardný prístup k žiakom

Kontakt

Ing. Eva Michalková
Tel: +421 908 209 685
E-mail: info@jumboschool.sk
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/jumbo_school/