Základná škola

BILINGVÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Vzdelávame deti od 5 rokov. Zameriavame sa na zdokonaľovanie silných stránok žiakov a kladieme dôraz na vzdelávanie anglického jazyka.

Hlavné výhody & filozofia

Anglický jazyk už od 1.ročníka

Individuálny prístup ku každému žiakovi

Rozvíjame kreativitu a logické myslenie

Vyučujeme hravou formou a bez domácich úloh

Prevláda pokojná a priateľská atmosféra, bez stresových momentov

Revolučný systém vzdelávania

Každá hodina je odlišná a niečim výnimočná, čím zabezpečujeme aktívny prístup zo strany žiakov. Vyvinuli sme vlastný hodnotiaci systém, vďaka ktorému nevyžadujeme domáce úlohy od mladých žiakov (ktoré z veľkej časti robia rodičia).

Angličtina je našou prioritou

Je vedecky dokázané, že deti si cudzie jazyky osvojujú jednoduchšie a rýchlejšie. Pokiaľ teda zveríte vaše dieťa do rúk profesionálom, je vysoká šanca, že cudzí jazyk bude do pár rokov ovládať plynule.

Rozvíjame kreativitu a tímového ducha.”

Žiakov vedieme k samostatnosti

Každý žiak sa vzdeláva v oblasti, v ktorej najviac vyniká a získané vedomosti vymieňa navzájom medzi spolužiakmi prostredníctvom modelových situácii. 

Vyhľadávajú si informácie, ktoré ich zaujímajú a následne ich spolu konzultujeme.

Hodnotiaci systém bez známok

Moderný systém vzdelávanie si vyžaduje aj moderný hodnotiaci systém.

Učitelia na základe interakcie so žiakmi hodnotia jednotlivé aktivity a každého štvrť roka im dávajú spätnú väzbu formou návrhov na zlepšenie.

Zábavné cvičenia

Učitelia rešpektujú názory žiakov a vyučovanie vedú formou nenásilných, kreativných cvičení, ktoré deti milujú.

Následne sa celá činnosť jednotlivých žiakov hodnotí a odosiela formou spätnej väzby rodičom.

Cenník

*v cene nie je zahrnutá strava = 3,90,-€/deň

Poďme sa vzdelávať!

Prihláste Vaše dieťa na kurzy anglického jazyka alebo vyskúšajte náš denný letný tábor 2021!

Sledujte nás

Škola     Kurzy     Tábory     Prihláška     Kontakt

Vendelína Javorku 28,
01001, Žilina, Slovensko

info@jumboschool.sk

+421 908 209 685